Neštátna praktická ambulancia pre dospelých

MUDr. Mária Tóthová

zdravotná sestra: Beata Veliačíková

tel.: 048 413 66 91

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK7:30 – 11:00 administr., urgentné vyšetrenia, návštevy vyšetrenia na predvolanie11:00 – 12:00 ambulancia12:30 – 13:00 obedná prestávka13:00 – 16:00 ambulancia
UTOROK7:30 – 12:30 ambulancia12:30 – 13:00 obedná prestávka13:00 – 16:00 administr., urgentné vyšetrenia, návštevy
STREDA7:30 – 12:30 ambulancia12:30 – 13:00 obedná prestávka13:00 – 16:00 administr., urgentné vyšetrenia, návštevy
ŠTVRTOK7:30 – 12:30 ambulancia12:30 – 13:00 obedná prestávka13:00 – 16:00 administr., urgentné vyšetrenia, návštevy
PIATOK7:30 – 12:30 ambulancia12:30 – 13:00 obedná prestávka13:00 – 16:00 administr., urgentné vyšetrenia, návštevy